Blog
15 jan. 2023

Interview TVVL: Kwaliteit, ervaring en passie

i-Commit kantoorruimte

We blikken even terug. Anno 2007 werken Marc de Jager, Anko de Rooij en John Geven bij een projectbureau. De markt was aan het veranderen. “Groot, groter, grootst’, leek het motto te zijn”, vertelt Marc de Jager. Toen hun werkgever werd overgenomen, was voor de drie professionals de lol er wel vanaf. De schaalgrootte van het bedrijf viel niet meer te rijmen met hun principes. Ze wilden werken vanuit een kleinschalige opzet, met de focus op kwaliteit en de projecten zelf. Maar hoe moesten ze dat gaan vormgeven?

Marktonderzoek

Gedrieën maakten ze een marktanalyse en signaleerden ze een aantal interessante ontwikkelingen. “Allereerst nam het installatiequote in gebouwen toe, een ontwikkeling die trouwens nog steeds doorzet. Tegelijkertijd zagen we dat de doorlooptijd van projecten korter werd, terwijl de voorbereidingstijd toenam. Dat had te maken met de opkomst van andere, geïntegreerde contractvormen en de groeiende populariteit van virtueel bouwen. Concluderend peilden wij in de markt een behoefte aan flexibiliteit en kwaliteit.”

Gat

Voor de noodzakelijke expertise klopten opdrachtgevers vooral aan bij uitzend-/ detacheringsbureaus of adviseurs. “Maar een uitzendbureau trekt zijn kaartenbak open en probeert vervolgens vooral om mensen te plaatsen. Bovendien is het sowieso al een hele opgave om via zo’n kanaal een leadengineer, bouwbegeleider of projectengineer te vinden. Adviseurs hebben wel vaker de juiste expertise in huis, maar hebben de neiging om gelijk het totale project naar zich toe te trekken.” Marc de Jager, Anko de Rooij en John Geven zagen een gat waar zij konden inspringen. “Wij wilden ons specialisme maximaal benutten en ons sec op basis van de projectvraag met het installatietechnische deel gaan bezighouden.”

Overzichtelijkheid

Dat uitgekiende selectiebeleid plus de gunstige prijskwaliteitsverhouding hebben hun vruchten afgeworpen. I (van Installatie) – Commit telt nu 40 vaste medewerkers en doet daarnaast zaken met een selecte groep ZZP’ers. Om de samenhorigheid te vergroten en het bedrijf overzichtelijk te houden, zijn de vaste krachten medeaandeelhouder. “We hebben nu onze ideale omvang bereikt. We willen graag een platte structuur, zodat samen vergaderen en beslissingen nemen mogelijk blijft. Als we nog meer mensen zouden aannemen, kan dat problematisch worden. Onze ambitie is nu vooral om kwalitatief door te groeien.”

Binden

Het verloop bij I-Commit is vrijwel nihil, waarschijnlijk vanwege het zorgvuldige selectiebeleid, maar ook door alle inspanningen die worden gepleegd om personeel te binden aan het bedrijf. Zo krijgen medewerkers volop de gelegenheid om zich door te ontwikkelen. Zowel intern als extern, bijvoorbeeld bij TVVL, kunnen trainingen en cursussen worden gevolgd. “Bovendien spelen we onze medewerkers zoveel mogelijk de opdrachten toe die bij ze passen. Zo halen ze voldoening uit hun werk, presteren ze beter en houd je ze binnenboord.”

Projecten

Om wat voor soort opdrachten gaat het dan eigenlijk? “I-Commit levert haar expertise en commitment op het vlak van (lead)engineering, project- en bouwbegeleiding, werkvoorbereiding en Revit modelling. Tot de klanten behoren installateurs, adviesbureaus, maar ook veel VOF’s. Ze zijn voornamelijk actief in reguliere utiliteit, maar ook terug te vinden in de industrie en infrastructurele projecten. Marc somt een, bescheiden, aantal projectvoorbeelden op. “Zo zijn we de afgelopen jaren betrokken geweest bij de nieuwbouw, verbouwing of renovatie van het Erasmusziekenhuis, TU delft, Rijksmuseum, ASML en de UVA en hebben we berekeningen uitgevoerd om de eigenschappen van verkeerstunnels te testen.” Tussen de klanten van I-Commit zijn gevestigde namen terug te vinden. Deerns, Royal HaskoningDHV, Witteveen+Bos, BAM, Heijmans en ULC, zullen de lezer zeker bekend in de oren klinken. 

Mcva 20231218 0103 HR

BIM

Tussen de 75 – 80% van de opdrachten zijn “BIM-gerelateerd”, vertelt Marc de Jager. De specialisten van I-Commit werken in een BIM-omgeving installatieconcepten uit tot een uitvoeringsgereed ontwerp. In ons kantoor staat de juiste hardware; van extra brede werkschermen tot krachtige computers en een Revit-server. Uiteraard voorzien van up-to-date software. Hoewel het overgrote deel van de specialisten op projectlocaties aan de slag gaat bij voor een opdrachtgever, is er ook een groeiende vraag naar projectfaciliteiten in het hoofdkantoor van I-Commit zelf. Daar kan nu alleen of gezamenlijk, ook met andere bouwpartijen, gewerkt worden aan bouwopgaven.

BIM en Revit consultancy

We bieden naast de specialisten op locatie ook BIM en Revit consultancy aan, onafhankelijk van softwareleverancier. “Eigenlijk waren het onze medewerkers die met het idee op de proppen kwamen. Ze signaleerden een grote behoefte in de markt aan begeleiding tijdens BIM-trajecten. Wij kunnen bijv. Bouw Informatie Modellen screenen, beoordelen en helpen bij het modelleren. De opdrachtgever profiteert hiervan, omdat de kennisdeling tussen bouwpartijen verbetert, de doorlooptijd korter wordt en het uiteindelijke resultaat ook meer zal overeenkomen met zijn wensen.”

Toekomst

Met onze faciliteiten en een team van doorgewinterde specialisten is I-Commit nog beter klaar voor de toekomst. De economie trekt fors aan, Marc de Jager ziet de komende jaren met vertrouwen tegemoet. “Wij signaleren een aantal groeisectoren. Verduurzaming bijvoorbeeld en gebouwbeheer met remote access. Tot slot denken wij ook dat de behoefte aan onafhankelijke BIM-managers zal toenemen. Wij kunnen in zo’n geval het model beheren en hosten.” 

Stevige pijlers

Het zal u vast en zeker wel zijn opgevallen. I-Commit is een bedrijf dat rust op een aantal stevige pijlers. Betrokkenheid, samenhorigheid, kennis, kunde, ervaring en een zorgvuldig personeelsbeleid behoren daartoe. De oprichters hebben eerst de basis gelegd en daarna pas de markt betreden. Zoals u al heeft kunnen lezen was dat het recept voor de afgelopen succesvolle jaren. En ook het recept voor een duurzame toekomst.

Multidisciplinair

De specialisten van I-Commit zijn op projectbasis in te schakelen voor werkzaamheden en adviesopdrachten die betrekking hebben op:

  • Calculatie voor nieuwe projecten
  • Projectleiding en begeleiding complete projecten
  • Ontwerp (van concept tot definitief) van Werktuigkundige en Elektrotechnische installaties
  • Uitwerken van ontwerp naar bouwkundige situatie en concrete installatie (dimensioneren, berekenen tot genereren werktekeningen)
  • Werkvoorbereiding en begeleiding bouw

Meer weten over dit project?

Neem contact op met: