De Nieuwe Regeling 2011

De Nieuwe Regeling 2011 en is een veelgebruikte standaardregeling in Nederland voor het afsluiten van overeenkomsten tussen opdrachtgevers en adviseurs of aannemers in de bouw- en infrasector. Deze regeling is bedoeld om heldere afspraken te maken over de rechten en plichten van alle betrokken partijen tijdens het uitvoeren van een project.

In de DNR2011 worden onder andere zaken als aansprakelijkheid, honorarium, wijzigingen tijdens het project, en geschillenbeslechting vastgelegd. Het is ontworpen om een evenwicht te creëren tussen de belangen van opdrachtgevers en opdrachtnemers en om risico's te beheersen die kunnen ontstaan ​​tijdens de uitvoering van een bouwproject.

Download DNR2011

Leveringsvoorwaarden