Blog
01 okt. 2023

Inspecties nodig van vastgoedinstallaties? Onze gecertificeerde inspecteurs helpen

Mcva 20240319 0022 Edit HR

Er is steeds meer wetgeving waar vastgoedeigenaren zich aan moeten houden, vooral op het vlak van de duurzaamheid en energiezuinigheid van het gebouw. Dat vraagt veel van installateurs en installatieadviesbureaus, die lang niet altijd de capaciteit hebben of de certificaten om deze vastgoedinspecties te doen. Daarom volgden drie van onze medewerkers de opleiding tot inspecteur van vastgoedinstallaties: Evert Klijn, Ton van de Sanden en Karl Amend. Zij helpen installateurs en installatieadviesbureaus om de installaties in bestaande gebouwen te inspecteren, geven advies over de verduurzaming van de installaties en geven input om een goed meerjarig onderhoudsplan op te stellen volgens de NEN 2467 en de BOEI methodiek. 

Karl Amend is naast inspecteur van vastgoedinstallaties lead engineer. In die rol werkt hij bij opdrachtgevers op projecten en ontwerpt hij de installaties, maakt hij de benodigde berekeningen voor dat ontwerp en helpt hij bij het aansturen van de modelleurs. Dat is wat hem betreft meteen ook belangrijk voor wat we vanuit i-Commit meebrengen als vastgoedinspecteur.

“We brengen bij vastgoedinspecties vanuit i-Commit natuurlijk heel veel ervaring mee met het ontwerpen van installaties en weten alles van wet- en regelgeving. We kunnen heel snel integraal beoordelen wat de staat is van een installatie en welke ingrepen nodig of gewenst zijn. Ook als het gaat om bepaalde bouwkundige situaties in relatie tot de installaties. Als er brand technisch bijvoorbeeld iets ontbreekt.” 

Behouden en hoe dan of vervangen?

Als voorbeeld noemt Karl luchtbehandelingsinstallaties. “Op basis van regelgeving liggen er eisen waaraan een luchtbehandelingsinstallatie moet voldoen. Omdat we zo bekend zijn met de materie – de meeste i-Committers zitten meer dan 20 jaar in het vak – zien we op basis van onze kennis en de informatie die op de kast zelf staat vrij snel of het überhaupt mogelijk is deze luchtbehandelingsinstallatie volgens de geldende eisen te gebruiken of uit te bereiden. Dat zal niet iedereen meteen helder op zijn netvlies hebben.”

“We weten snel of het mogelijk en zinvol is om met de huidige installatie door te gaan en hoe die dan uitgebreid en onderhouden moet worden, of dat je beter een nieuwe installatie kan aanschaffen die aan alle nieuwe eisen voldoet.”

NEN 2467 en de BOEI methodiek

Deze nieuwe dienst vanuit i-Commit kwam voort uit vragen die we kregen van onze opdrachtgevers, installateurs en installatieadviesbureaus. Zij hebben soms te weinig capaciteit of geen gecertificeerde medewerkers om de vastgoedinspecties te doen. Terwijl ze vanuit hun klant wel de vraag krijgen een meerjarig onderhoudsplan te maken. Wij helpen dus met het genereren van input hiervoor door conditiemetingen aan werktuigbouwkundige installaties te verzorgen op basis van de NEN 2767 of met behulp van de door het Rijksvastgoedbedrijf opgestelde BOEI-methodiek.”

Input voor het meerjarig onderhoudsplan

“We inspecteren de installaties in het gebouw en beoordelen of het nuttig is om met de huidige installatie door te gaan of dat het beter is een nieuwe installatie aan te schaffen. Hoe is de kwaliteit van de installaties, zijn ze nog deugdelijk, werken ze nog goed, is er behoefte om dingen te veranderen, zijn ze goed ingeregeld, moet er iets aangepast worden vanwege wet- en regelgeving of veiligheid? Naast rapportages over de kwaliteit geven we dus ook advies.”

“Want je wil dat installaties goed in bedrijf blijven. Dat je geen onnodige energie verbruikt en niet het risico loopt op uitval. Na de inspectie kunnen wij zeggen: aan deze plek van de installatie zien wij gebreken. Als je wil dat de installatie goed in bedrijf blijft en zo efficiënt mogelijk zijn werk doet, dan zou je dit op korte termijn moeten veranderen. Of: deze onderdelen zijn nog goed en zijn minder urgent qua onderhoud, dat kan in het onderhoudsplan later in de tijd worden gepland.” 

Hebben jullie ook behoefte aan ondersteuning bij inspecties van de vastgoedinstallaties? Neem contact om met Karl, hij vertelt graag hoe we kunnen helpen.

Nieuws & Blogs

Meer weten over inspecties van vastgoedinstallaties

Neem contact op met: